POLÍTICA DE PRIVADESA

La present Política de Privadesa regula l'ús sobre el tractament de les dades de caràcter personal que, d'acord amb el que preveu el RGPD de 27 d'abril de 2016, B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. obté ¡ tracta, aplicant les mesures tècniques ¡ organitzatives que estableix el RGPD.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d'abril de 2016, B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. informa a l'Usuari de l’existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. ¡ sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment ¡ la gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. precisa de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

Per accedir ¡ gaudir de determinats serveis oferts a la web és obligatori emplenar el formulari de registre. El fet de no facilitar les dades personals sol•licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en que es sol: licitin dades de caràcter personal.

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. amb B-67621219 domicili en CARRER BERGUEDÀ, 43, 08211, CASTELLAR DEL VALLÉS, BARCELONA tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d' 11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades »

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat ¡ correcció de les dades incloses, exonerant B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen ¡ responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència ¡ autenticitat de les dades personals facilitades, ¡ es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia ¡ de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins ¡ tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes per B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L.

Galetes (Cookies)

El lloc www.bthebaby.com utilitza galetes, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari ¡ serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador per tal que n'impedeixi la seva instal•lació.

Finalitats

Creació i posterior enviament de newsletters de fidelització, incloent en cas d'interès felicitacions per l'aniversari dels nens. Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim indispensable, transcorregut el qual, es procedirà a el bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
La base legítima per gestionar i tractar aquestes dades de l'interessat és el seu consentiment el qual manifesta a realitzar una acció afirmativa d'enviament de la mateixa i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat prèviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les finalitats de B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. són el manteniment ¡ la gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin adreçats específicament a menors d'edat, B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. sol•licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, pel tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel•lació y oposició

Podrà adreçar les seves comunicacions ¡ exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat ¡ oposició en l’adreça d'Internet a hola@bthebaby.com o bé per correu ordinari adreçat a B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L., Ref. RGPD, a CARRER BERGUEDÀ, 43, 08211, CASTELLAR DEL VALLÉS, BARCELONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. mitjançant l'enviament de fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal•lar aquells altres mitjans ¡ mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les Dades Personals facilitades a B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. No serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, degudes a causes alienes a B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions ¡l-legítimes fora del control de B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant ¡ consentint el seu tractament automatitzat per part de B THE ORIGINAL SUSTAINABLE CLOTHING, S.L., en la forma ¡ per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals. Determinat serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

close Carret de compra
close Carret de compra

Registre de nou compte

Ja tens un compte?
Inicieu la sessió O bé Restablir la contrasenya